(

CO2 laserid ja erilahendused

Balliu laserlõike-, -keevitus-, -plakeerimismasinad ja erilahendused

Balliu Machine Tool Corporation

Tänapäeval on BALLIU MTC nv kindel, ekspordile orienteeritud (enam kui 90%) ettevõtte laia müügi- ja teenindusorganisatsiooniga. Meie äritegevuse sisuks on lasermasinate väljatöötamine ja tootmine kõikvõimalike rakenduste ning materjalide jaoks, olgu tegu päikseprillide titaanraami või reaktiivmootori turbiiniga. Oleme laiendanud oma erioskusi laserlõikamiselt laserkeevitamisele ja -plakeerimisele. Meie suutlikkus lõimida ja kohandada oma masinaid meie klientide vajadustega on meie edu aluseks.

Lisateabe saamiseks pöörduge meie poole või külastage http://www.balliu.be/products/

Laserlõikamine:

Lehtmaterjalid, torud ja 3D vormid kõikvõimalikest materjalidest (metall, plast, puit jne.). Väga täpne ja kiire.

Laserkeevitus:

Metallide kokkuühendamine minimaalse temperatuuritõusu ja minimaalse soojusdeformatsiooniga.

Kombineeritud lõikamine ja keevitamine

Laserlõikamise ja laserkeevitamise kombinatsioon. Väga täpne ja kiire.

Plakeerimine

Meetod, mis seisneb kõva ja korrosioonikindla kihi pealekandmises selle sulatamise teel metalliliite pinnale.

Ablatsioon:

Materjali eemaldamine tahkelt pinnalt selle laserikiirega kiiritamise teel.

Materjalikäitlus:

Süsteemide laadimine ja tühjakslaadimine + integratsioon klientide automaatsesse või poolautomaatsesse tootmisprotsessi.

Fiiberlaserirakendused

Fiiberlaserlõikus ja fiiberlaserkeevitamine.

Varasemad tooted

Lehtmaterjalide lõikamine: CF, LC OG, …

Torude lõikamine: õhukeseseinalised torud

Leht ja toru kombineeritult: CF RTX, LC RTX